الفبا

نويسه خوان الفبـا

بـرای تبدیـل تصویـر به نوشـته

قابلیت‌های الفبا

خواندن متون فارسی و انگلیسی

خواندن متون فارسی و انگلیسی

خواندن نویسه های فارسی، انگلیسی و البته زبان های مشابه مثل عربی و دری، همه در کنار هم در یک تصویر

اصلاح تصویر

اصلاح تصویر

اصلاح نویز، چرخش و سایه تصویر برای دقیق‌تر خواندن متن

خواندن حرکت‌های حروف

خواندن حرکت‌های حروف

خواندن نوشته‌ها و حذف حرکت‌ها از عبارت های فارسی یا عربی مثل آیات قرآن کریم

کاربردهای الفبا

در کسب‌و‌کار‌ها

فایل‌های PDF فارسی، سال‌ها درست حروف‌چینی نشده‌اند و برای امکان جستجو در آنها، باید مجدد دیجیتال شوند.

در سازمان ها

روزی فرا می‌رسد که «دولت الکترونیک» محقق شده است و نامه‌ها و پرونده‌های دیجیتال به آسانی بازیابی می‌شوند.

در کتابخانه

صفحه‌های کتاب، لا‌به‌لای قفسه‌های کتابخانه منتظر ورود به دنیای نو هستند تا مخاطب به راحتی آنها را بخواند.

امکانات فنی الفبا

دقت و سرعت

دقت و سرعت

الفبا با دقت 97% نوشته‌های اسناد را می‌خواند و با سخت‌افزار مناسب میتواند 60 صفحه را در هر دقیقه تحلیل کند. البته دقت نویسه‌خوان به کیفیت اسناد ورودی هم ربط دارد.

پردازش موازی

پردازش موازی

الفبا می‌تواند با استفاده از پردازنده گرافیکی (کارت گرافیک)، اسناد را چند برابر سریع‌تر پردازش کند. همچنین قابلیت استفاده از چند ماشین برای پردازش توزیع‌شده اسناد را فراهم می‌کند.

پردازش زبان طبیعی

پردازش زبان طبیعی

الفبا جمله‌های فارسی را می‌شناسد. یعنی گاهی وقت‌ها که میان دو شکل مختلف یک عبارت تردید دارد، هر دو را در میان دیگر کلمات خط نوشته قرار می‌دهد، تا ببیند کدام یک از جملات را بهتر کامل می‌کند.

یادگیری عمیق

یادگیری عمیق

الفبا با کمک فناوری های روز دنیا یعنی یادگیری عمیق، خواندن نویسه‌ها را با قلم‌های مختلف یادگرفته است. این فناوری علاوه بر دقت بالا، امکان خواندن قلم‌های تازه را هم برای نویسه‌خوان فراهم می‌کند.

نمونه‌های الفبا

جمهوری اسلامی ایرانکارت ملیشماره ملی، ۰۰۴۰۳۱۶۲۸۵حمید رضانکویینام :نام خانوادگی :تاریخ تولد :نام پدر :پایان اعتبار :۱۳۶۷/۰۲/۲۶محمد۱۴۰۳/۰۸/۱۲
جمهوری اسلامی ایرانکارت ملیشماره ملی، ۰۰۴۰۳۱۶۲۸۵حمید رضانکویینام :نام خانوادگی :تاریخ تولد :نام پدر :پایان اعتبار :۱۳۶۷/۰۲/۲۶محمد۱۴۰۳/۰۸/۱۲

مدارک شناسایی

دستمزد مستقیمحقوق و دستمزداضافه کاري - نوبتکاري - شبکاري وحق کشیكحق اولاد و سایر هزینه های کارکنانبن - حق مسکن - خوارباروناهاری کارکنانعیدي وپاداشحق بیمه سهم کارفرماباز خرید و ذخیره سنوات خدمتبیمه حوادث - هزینه بهداشتیپس انداز سهم کارفرماسال ۱۳۹۰هزار ریال۳۰,۶۷۲,۵۴۵۵,۸۲۲,۸۵۸۳,۵۶۴,۳۳۸۲,۳۲۹,۶۲۹۷,۵۹۷,۴۸۷۱۲,۳۰۵,۶۷۸۵,۹۷۳,۷۷۸۲۴۷,۳۲۰۱,۳۵۸,۷۷۷سال ۱۳۸۹هزار ریال۲۶,۳۲۵,۸۳۳۴,۸۲۱,۸۹۶۳,۶۶۷,۴۳۱۲,۰۳۷,۱۲۷۸,۲۰۴,۹۷۷۹,۳۷۰,۶۲۰۶,۳۴۹,۵۶۸۲۱۷,۱۵۳۱,۵۴۰,۲۹۱

جدول های مالی

دل بریدم تا نبینم دوست با من دشمن استدل بریدن گاه تنها راه عاشق ماندن استخود به چاه انداختم خود را مگر باور کنیآنچه باقیمانده از یوسف همین پیراهن استگریه‌ها کردم ز شوق آن شب که سوزاندی مراسرنوشت شمع جانسوز است اما روشن استمن غمم! جای مرا با شادمانی پر مکنهرکجا چشمی بگردانی نشانی از من است

اسناد چرخیده

دور تازه مذاکرات در مسکو و بروکسلهیأت ایرانی را نمایندگانی از شورای عالی امنیت ملی، وزارتخارجه و سازمان انرژی اتمی تشکیل می‌دهدهمزمان با مذاکرات مسکو، دور جدید گفت وگوهای هسته‌ایایران و اروپا با حضور متکی و وعیدی در بروکسل آغاز می‌شودوعیدی: موقعیت مناسبی برای دو طرف (اروپا و ایران) در مسیرمذاکره و تفاهم فراهم شده استقصد داریم از اقداماتی که مسیر تعامل و گفت‌وگو را تخریبمی‌کند پرهیز کنیمسید علی حسینی تاش، معاون لاریجانی ریاست تیممذاکره را برعهده دارد و جعفری معاون دیگر لاریجانی او راهمراهی می‌کندحسینی تاش: مذاکرات با روسیه مشروط نیست و ما ازحقوق خود عقب نشینی نخواهیم کردسرگئی کرینکو، رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه بزودیبرای بررسی مراحل تکمیلی بوشهر به ایران می‌آیدوزیر خارجه آلمان از ایران خواست پیشنهاد روسیه را بپذیردیک دیپلمات اروپایی: ایران و اتحادیه اروپا درباره موضوعهسته‌ای به توافق می‌رسندایران و روسیه به هم اعتماد دارند و قصد فریب یکدیگر راندارند و اینها زمینه خوبی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات استعوامل امیدوارکننده در این مذاکرات وجود داردوزارت خارجه روسیه: در این مذاکرات راههای خروج مسألههسته‌ای از بن بست بررسی می‌شودصفحه ۲رئیس جمهوری در دیدار مسؤولان آموزش و پرورش اعلام کردبیشترین افزایشدر بودجه آموزش و پرورشباید با ایجاد کانون‌هایی در مدارس دانش آموزان رادر اداره امور سهیم کردگروه سیاسی: «محمود احمدی نژاد» رئیسجمهوری در دیدار مسؤولان آموزش و پرورش گفت:ملت بزرگ ایران حرکتی نوین را آغاز کرده است وقصد دارد با ایجاد جامعه ای نمونه، الگویی اسلامیرا با پیام خداخواهی و عدالتخواهی به جهانیانعرضه کند.به گزارش دفتر امور رسانه های ریاستجمهوری،احمدی نژاد افزود: برای دستیابی به اینهدف باید چند ویژگی وجود داشته باشد کهمهمترین آنها خودباوری و آرمانخواهی است زیراخودباوری و احساس هویت، پایه حرکت انسان استوآرمانها نیز مانند قله هایی هستند که مسیر وجهترا مشخص می‌کنند.رئیس‌جمهوری در دیدار وزیر، معاونان، رؤسایسازمان‌های آموزش وپرورش سراسر کشور ومدیرانستادی وزارت آموزش و پرورش، جنس و ذات انقلاباسلامی را فرهنگی دانست وگفت: انقلاب ما اهدافو مسؤولیت های بزرگی دارد که برای تحقق آنها بایدبه آموزش و پرورش به عنوان مرکز ثقل نگریست.احمدی نژاد، آموزش وپرورش راکانون بی بدیلتربیت نیروی انسانی برای اداره کشور معرفی کرد وگفت: باید با تربیت نوجوانان و جوانان مؤمن، شجاع،آرمانخواه و خلاق آنان را برای اداره کشور در سالهایآینده آماده کرد، چرا که این ظرفیت بخوبی در نسلنوجوان وجوان ایرانی وجود دارد. رئیس جمهوریایجاد رابطه عاطفی میان معلمان و دانش آموزان رابسیارمهم دانست و گفت: باید با ایجاد کانون هاییدرمدارس به دانش آموزان اجازه اظهارنظر داد وآنانرا در اداره امور سهیم کرد.سیلاب و طغیانسیلاب در شهرهای شوشتر، شادگان، گتوند، بستان، اندیمشک و اهواز خساراتی بر جای گذاشترودخانه‌ها در خوزستان افزایش حجم آب کارون به حدی بود که سواحل حاشیه رودخانه و اهواز نیز مملو از آب شدبقیه در صفحه ۳

روزنامه

۶۳اشباع‌مدت ۵ دقیقه جوشانده د رد اخل یک بوته چینی وزن شده صاف‌کنید و باقیمانده رابا ۱۰ میلی لیترآب‌گرپشوئید ومایع شستشو را به صاف شده اضافه کنید و به مایع صاف شدهو شستشویك میلی لیتر اسید سولفوریك R افزوده تاحد خشکی تبخیر و تا وزن ثابت تکلیسکنید وزن باقیمانده نباید بیش‌از ۳۵ میلی‌گرم باشد (% ۳/۵ )مواد محلول دراتانل : ۲ گرم آنرا با ۴۰ میلی ‌لیتراتانل ۹۵% R زیریك کندانسور رفلومدت پنج دقیقه بجوشانید وصاف کنید، ۲۰ میلی لیتر ازصاف شده را روی حمام آبجوشتاحد خشکی تبخیر ود رحرارت ۱۰۰ درجه مدت یکساعت بخشکانید و وزن‌باقیماند، بیش‌از۲ میلی‌گرم نیست ( ۰/۲۶).

اسناد ماشین تحریر

- یعطي أمثلة عن مرکبات کیمیائیة شائعة الاستعمال في محیطه.- یتعرف الی بعض الکواشف (محلول قشر الفجل، محلول الملفوف البنفسجي،محلول عباد الشمس)، ویستدل علي أنها تغیر ألوانها حسب الوسط الکیمیائي.- یمیز بین المواد الحمضیة والمواد القلویة (القاعدیة) باستخدام أحد الکواشف.یعطي أمثلة عن بعض الأملاح الشائعة.- یعطي أمثلة عن التفاعل الکیمیائي: الاحتراق، تکون الصدأ، تفاعل الحمض معمواد کلسیة ومع بعض الفلزات.- یستدل علي حدوث تفاعل کیمیائي من ملاحظة انتاج مادة أو مواد جدیدة.

اسناد بی کیفیت

برای آشنایی بیشتر با امکانات الفبا،
کاتالوگ الفبا را دریافت فرمایید

کاتالوگ الفبا