# مرتب متن *مرتب* یا [مارک‌دان]، نوشته‌ای است که شیوه نمایش آن با علامت‌های ساده‌ای مشخص شده است. یعنی شکل نمایش متن را لابه‌لای واژه‌ها می‌نویسید. مثلا *خاص* بودن یک عبارت و یا **تاکید** روی نکته‌ها با کمک ستاره انجام می‌شود. > وقتی *مرتب* می‌نویسید، مطمئن هستید که چیزی در متن پنهان نشده. در مقابل نرم‌افزار [ورد] که گاهی می‌بینید نشان‌گر روی یک خط خالی ایستاده و به صورت *مورب* قرار گرفته؛ انگار چیزی آن زیر هست. راستش آن زیر، [چیز خیلی مزخرفی] هست. نوشته‌های *مرتب* کاربردهای زیادی دارند: + [پرسیدن سوال](http://stackoverflow.com) + [بحث در مورد پروژه](https://github.com) + [وب‌نوشت](https://svbtle.com) + [گزارش پروژه](http://www.boute.ir) + ... قرار دادن [پیوند]، پاورقی[^Footnote] و یا حتی تصویر هم در این نوشتار پیش‌بینی شده: ![تصویر باز شکاری](http://www.sobhe.ir/baaz/img/goshawk.jpg) ## جدول جدول *مرتب* شده هم بسیار بامزه است (نقطه‌ها چینش ستون را نشان می‌دهد): | نوشتار | بدون نیاز به آموزش | ویژگی‌های نامتناهی | |:----------|:------------------:|:------------------:| | مرتب | ✓ | ✗ | | ورد | ✗ | ✓ | ## فرمول‌های ریاضی در نوشته‌های تخصصی، فرمول‌های ریاضی هم لازم می‌شوند، که می‌توانید آنها را در قالب $ LaTeX $ بنویسید: $$ P(E) = {n \choose k} p^k (1-p)^{ n-k} $$ ## کد اگر برنامه‌نویس هستید، تکه کد `Python` زیر، همین نوشته را به قالب `HTML` تبدیل می‌کند: >>> import moratab >>> moratab.render(content) و بلاخره، نوشته [مرتب] با مشخص کردن آدرس پیوندها به پایان می‌رسد. [مرتب]: http://www.sobhe.ir/moratab [مارک‌دان]: https://daringfireball.net/projects/markdown [پیوند]: http://peyvandha.ir [ورد]: http://office.microsoft.com/en-us/word [چیز خیلی مزخرفی]: http://www.antipope.org/charlie/blog-static/2013/10/why-microsoft-word-must-die.html